Câu hỏi: Trên 50% nguồn FDI đầu tư vào Mĩ La tinh là từ

Câu hỏi: Trên 50% nguồn FDI đầu tư vào Mĩ La tinh là từ
A. Tây Ban Nha và Anh
B. Hoa Kì và Tây Ban Nha
C. Bồ Đào Nha và Nam Phi
D. Nhật Bản và Pháp

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục II (bản đồ), SGK/26 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh