Câu hỏi: Trên bề mặt Trái Đất, theo chiều kinh tuyến, nơi có lượng mưa nhiều nhất là:

Câu hỏi: Trên bề mặt Trái Đất, theo chiều kinh tuyến, nơi có lượng mưa nhiều nhất là:
A. vùng xích đạo.
B. vùng chí tuyến.
C. vùng ôn đới.
D. vùng cực.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/51, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh