Câu hỏi: Trên dãy Cap-ca, thàm thực vật rừng sồi (lá rộng) thích hợp phân bố ở trên loại đất nào?

Câu hỏi: Trên dãy Cap-ca, thàm thực vật rừng sồi (lá rộng) thích hợp phân bố ở trên loại đất nào?
A. Đất đỏ cận nhiệt.
B. Đất nâu.
C. Đất Pốt dôn.
D. Đất đồng cỏ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/73, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh