Câu hỏi: Trên lãnh thổ Nhật Bản hiện có bao nhiêu núi lửa đang hoạt động?

Câu hỏi: Trên lãnh thổ Nhật Bản hiện có bao nhiêu núi lửa đang hoạt động?
A. Hơn 60 núi lửa.
B. Hơn 80 núi lửa.
C. Hơn 70 núi lửa.
D. Hơn 90 núi lửa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/74, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh