Câu hỏi: Trên những sườn núi cao đón gió, càng lên cao lượng mưa trong năm càng lớn , những đỉnh núi cao lượng mưa trong năm lại ít , lí do đỉnh núi cao ít mưa là

Câu hỏi: Trên những sườn núi cao đón gió, càng lên cao lượng mưa trong năm càng lớn , những đỉnh núi cao lượng mưa trong năm lại ít , lí do đỉnh núi cao ít mưa là
A. ở đỉnh núi nhiệt độ rất thấp nên nước đóng băng, không có mưa.
B. ở đỉnh núi không khí loang, lượng hơi nước ít nên ít mưa.
C. ở đỉnh núi, nhiệt độ thấp nên có khí áp cao, hơi nước không bốc lên được, ít mưa.
D. gió gây mưa nhiều ở sườn núi, lên tới đỉnh độ ẩm giảm nên ít mưa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích: Mục II, SGK/51 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh