Câu hỏi: Trên trái đất các đai áp cao và áp thấp phân bố như sau

Câu hỏi: Trên trái đất các đai áp cao và áp thấp phân bố như sau
A. các đai áp cao nằm ở bán cầu bắc, các đại áp thấp nằm ở bán cầu Nam.
B. các đai áp thấp nằm ở bán cầu bắc, các đại áp cao nằm ở bán cầu Nam.
C. các đại áp cao và áp thấp nằm xen kẽ và đối xứng qua Đại áp thấp xích đạo.
D. các đại áp cao và áp thấp nằm xen kẽ và đối xứng qua đường xích đạo.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục I, SGK/44 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh