Câu hỏi: Trong các ngành công nghiệp sau, ngành nào được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga?

Câu hỏi: Trong các ngành công nghiệp sau, ngành nào được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga?
A. Công nghiệp chế tạo máy.
B. Công nghiệp chế biến thực phẩm.
C. Công nghiệp quốc phòng.
D. Công nghiệp luyện kim.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Công nghiệp quốc phòng là thế mạnh của LB Nga, các tổ hợp công nghiệp này được phân bố ở nhiều nơi (vùng Trung tâm, Ư-ran, Xanh Pê-téc-bua,…).

Author: Cô Minh Anh