Câu hỏi: Trong các ngành công nghiệp sau, ngành nào được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga?

Câu hỏi: Trong các ngành công nghiệp sau, ngành nào được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga?
A. Công nghiệp luyện kim.
B. Công nghiệp chế tạo máy.
C. Công nghiệp quốc phòng.
D. Công nghiệp chế biến thực phẩm.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Trong các ngành công nghiệp của Liên Bang Nga thì ngành công nghiệp quốc phòng được coi là thế mạnh của Liên Bang Nga với nhiều loại vũ khí quân sự tối tân.

Author: Cô Minh Anh