Câu hỏi: Trong cơ cấu ngành công nghiệp hiện nay của Hoa Kì, các ngành nào sau đây có tỉ trọng ngày càng tăng?

Câu hỏi: Trong cơ cấu ngành công nghiệp hiện nay của Hoa Kì, các ngành nào sau đây có tỉ trọng ngày càng tăng?
A. Luyện kim, hàng không – vũ trụ.
B. Dệt, điện tử.
C. Hàng không – vũ trụ, điện tử.
D. Gia công đồ nhựa, điện tử.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục II, SGK/43 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh