Câu hỏi: : Trong khu vực Đông Nam Á quốc gia nào không bị đế quốc xâm lược

Câu hỏi: : Trong khu vực Đông Nam Á quốc gia nào không bị đế quốc xâm lược
A. Việt Nam
B. In-đô-nê-xi-a
C. Thái Lan
D. Phi-lip-pin

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Thái Lan
Giải thích: Các nước Việt Nam, In-đô-nê-xi-a và Phi-lip-pin là thuộc địa của các nước đế quốc là Pháp, Hà Lan, Tây Ban Nha (trang 53 SGK Địa lí lớp 8).

Author: Cô Minh Anh