Câu hỏi: Trong luyện kim, người ta sử dụng cacbon và hoá chất nào để điều chế kim loại ?

Câu hỏi: Trong luyện kim, người ta sử dụng cacbon và hoá chất nào để điều chế kim loại ?
A. Một số oxit kim loại như PbO, ZnO, CuO, …
B. Một số bazơ như NaOH, Ca(OH)$_{2}$, Cu(OH)$_{2}$, …
C. Một số axit như HNO$_{3}$; H$_{2}$SO$_{4}$; H$_{3}$PO$_{4}$, ….
D. Một số muối như NaCl, CaCl$_{2}$, CuCl$_{2}$,…

Gợi ý câu trả lời

Author: Cô Minh Anh