Câu hỏi: Trong ngành công nghiệp, Hoa Kì đứng thứ nhất thế giới về

Câu hỏi: Trong ngành công nghiệp, Hoa Kì đứng thứ nhất thế giới về
A. điện, ô tô các loại.
B. phốt phát, nhôm.
C. môlipđen, đồng.
D. vàng, bạc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/42, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh