Câu hỏi: Trong những năm trở lại đây nền kinh tế Trung Quốc có những thành tựu:

Câu hỏi: Trong những năm trở lại đây nền kinh tế Trung Quốc có những thành tựu:
A. Nền nông nghiệp phát triển nhanh và tương đối toàn diện.
B. Phát triển nhanh chóng một nền công nghiệp hoàn chỉnh, phát triển các ngành công nghiệp hiện đại.
C. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định.
D. Cả 3 đáp án trên

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D. Cả 3 đáp án trên
Giải thích: (trang 46 SGK Địa lí 8).

Author: Cô Minh Anh