Câu hỏi: Trong thị trường chung châu Âu, các nước thành viên được hưởng lợi nhất từ tự do lưu thông hàng hóa là

Câu hỏi: Trong thị trường chung châu Âu, các nước thành viên được hưởng lợi nhất từ tự do lưu thông hàng hóa là
A. được bán phá giá các mặt hàng nông sản.
B. không chịu áp lực cạnh tranh.
C. không phải chịu thuế giá trị gia tăng.
D. có thị trường tiêu thụ nội địa lớn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/52, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh