Câu hỏi: Trong thương mại quốc tế, tại sao USD lại được coi là ngoại tệ mạnh?

Câu hỏi: Trong thương mại quốc tế, tại sao USD lại được coi là ngoại tệ mạnh?
A. Là đồng tiền được đảm bảo bằng vàng của Hoa Kì, tỷ giá có ảnh hưởng lớn
B. Là đồng tiền được sự dụng rộng rãi trong lưu thông, giao dịch quốc tế
C. Là đồng tiền có mệnh giá cao nhất trong các đồng tiền sử dụng của thế giới
D. Là đồng tiền được nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ sử dụng nhiều nhất thế giới

Gợi ý câu trả lời

Ngoại tệ mạnh chính là những đồng tiền có giá trị quy đổi được nhiều đơn vị hơn so với các đồng tiền khác, được sự dụng rộng rãi trong lưu thông, giao dịch quốc tế và ít chịu ảnh hưởng của tỷ gia đồng tiền khác tuy nhiên khi tỷ giá của chúng thay đổi, sẽ gây nhiều ảnh hưởng trên thị trường tiền tệ. Đồng USD được coi là ngoại tệ mạnh vì được sử dụng rộng rãi trên thế giới do giá trị của nó được đảm bảo bằng dự trữ vàng của nước Hoa Kì và nền kinh tế của Mĩ ảnh hưởng tới nền kinh tế của thế giới.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh