Câu hỏi: Trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản là guyên liệu chủ yếu của công nghiệp:

Câu hỏi: Trồng trọt, chăn nuôi và thủy sản là guyên liệu chủ yếu của công nghiệp:
A. Công nghiệp thực phẩm.
B. Công nghiệp điện tử – tin học.
C. Công nghiệp luyện kim.
D. Công nghiệp năng lượng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/129, địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh