Câu hỏi: Trụ cột của Liên Minh Châu Âu không phải là

Câu hỏi: Trụ cột của Liên Minh Châu Âu không phải là
A. Hội đồng Bộ trưởng châu Âu.
B. Cộng đồng châu ÂU.
C. Chính sách đối ngoại và an ninh chung.
D. Hợp tác về tư pháp và nội vụ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: SGK/51, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh