Câu hỏi: Trụ sở của Liên Minh châu Âu hiện nay được đặt ở

Câu hỏi: Trụ sở của Liên Minh châu Âu hiện nay được đặt ở
A. Brúc – xen (Bỉ).
B. Béc-lin (Đức).
C. Pa-ri (Pháp).
D. Mát-xcơ-va (Nga).

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: SGK/47, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh