Câu hỏi: Trụ sở của Liên Minh châu Âu hiện nay được đặt ở?

Câu hỏi: Trụ sở của Liên Minh châu Âu hiện nay được đặt ở?
A. Brúc – xen (Bỉ).
B. Béc-lin (Đức).
C. Pa-ri (Pháp).
D. Mát-xcơ-va (Nga).

Gợi ý câu trả lời

Liên minh châu Âu (EU) có trụ sở chính ở Brúc-xen (Bỉ)
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh