Câu hỏi: Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ lâu đời và ngày càng phát triển trong nhiều lĩnh vực trên nền tảng nào dưới đây?

Câu hỏi: Trung Quốc và Việt Nam có mối quan hệ lâu đời và ngày càng phát triển trong nhiều lĩnh vực trên nền tảng nào dưới đây?
A. Tình hữu nghị và sự ổn định lâu dài.
B. Tình đoàn kết và sự thịnh vượng.
C. Tình láng giềng và hợp tác toàn diện.
D. Tình thân và hướng tới tương lai.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Quan hệ Việt – Trung trong gần 2.200 năm tồn tại từ thế kỷ 2 trước Tây lịch đến nay.

Author: Cô Minh Anh