Câu hỏi: Trước đây các nước Nam Á bị đế quốc nào xâm chiếm

Câu hỏi: Trước đây các nước Nam Á bị đế quốc nào xâm chiếm
A. Đế quốc Pháp
B. Đế quốc Mĩ
C. Đế quốc Anh
D. Đế quốc Tây Ban Nha

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C. Đế quốc Anh
Giải thích: trang 38 SGK Địa lí 8

Author: Cô Minh Anh