Câu hỏi: Tự do lưu thông hàng hóa là?

Câu hỏi: Tự do lưu thông hàng hóa là?
A. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.
B. Tự do đối với các dịch vụ vận tải du lịch.
C. Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán.
D. Hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng.

Gợi ý câu trả lời

Tự do lưu thông hàng hóa là các sản phẩm sản xuất ở một nước thuộc EU được tự do lưu thông và bán trong thị trường chung châu Âu mà không phải chịu thuế giá trị gia tăng.
Đáp án cần chọn là: D

Author: Cô Minh Anh