Câu hỏi: Tự do lưu thông hàng hóa là

Câu hỏi: Tự do lưu thông hàng hóa là
A. Tự do đi lại, cư trú, lựa chọn nơi làm việc.
B. Tự do đối với các dịch vụ vận tải du lịch.
C. Bãi bỏ các hạn chế đối với giao dịch thanh toán.
D. Hàng hóa bán ra của mỗi nước không chịu thuế giá trị gia tăng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục I, SGK/51 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh