Câu hỏi: Tuyến đường xuyên Á đi qua những quốc gia nào của khu vực Đông Nam Á lục địa?

Câu hỏi: Tuyến đường xuyên Á đi qua những quốc gia nào của khu vực Đông Nam Á lục địa?
A. Việt Nam, Lào, Mi-an-ma, Thái Lan và Phi-lip-pin.
B. In-do-ne-xi-a, Bru-nay, Mi-an-ma, Thái Lan và Lào.
C. Việt Nam, Lào, Xin-ga-po, Thái Lan và Cam-pu-chia.
D. Cam-pu-chia, Bru-nay, Mi-an-ma, Thái Lan và Việt Nam.

Gợi ý câu trả lời

Giải thích:
1. Dự án Đường Xuyên Á (Asian Highway hay còn gọi là AH), là một dự án nối liền các quốc gia châu Âu và châu Á do Ủy ban Kinh tế Xã hội châu Á Thái Bình Dương Liên Hiệp Quốc (ESCAP) khởi xướng, để nối liền các tuyến đường cao tốc châu Á. Trong khu vực Đông Nam Á đi qua: Campuchia (1.339 km), Indonesia (3.989 km), Myanma (3.003 km), Philippines (3.517 km), Xin-ga-po (19 km), Thái Lan (5.112 km), Việt Nam (2.678 km), Lào (2.297 km).
2. Đông Nam Á lục địa gồm các nước: Việt Nam, Thái Lan, Lào, Cam-pu-chia, Mi-an-ma, Xin-ga-po.
Chọn: C.

Author: Cô Minh Anh