Câu hỏi: Ưu điểm nổi bật của ngành vận tải ô tô so với các loại hình vận tải khác là

Câu hỏi: Ưu điểm nổi bật của ngành vận tải ô tô so với các loại hình vận tải khác là
A. Sự tiện lợi, tÍnh cơ động và thích nghi cao với điều kiện địa hình.
B. Các phương tiện vận tải không ngừng được hiện đại.
C. Chở được hàng hóa nặng, cồng kềnh, đi quãng đường xa.
D. Tốc độ vận chuyển nhanh, an toàn.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích: Mục II, SGK/143 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh