Câu hỏi: Ưu thế lớn nhất của việc áp dụng công nghệ thông tin là

Câu hỏi: Ưu thế lớn nhất của việc áp dụng công nghệ thông tin là
A. tiết kiệm được nguồn năng lượng trong sản xuất.
B. hạn chế được sự ô nhiễm môi trường.
C. rút ngắn thời gian và không gian xử lí thông tin.
D. chi phí lao động sản xuất rẻ nhất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Công nghệ thông tin phát triển với mạng lưới truyền dẫn và thu thập thông tin hiện đại, nhanh chóng, chính xác, đặc biệt là sự bùng nổ mạng internet giúp con người nắm bắt thông tin ở trên khắp toàn cầu một cách nhanh chóng chỉ với một cú nhấp chuột làm rút ngắn thời gian và không gian xử lí thông tin.

Author: Cô Minh Anh