Câu hỏi: Vai trò nào dưới đây không phải của ngành thương mại?

Câu hỏi: Vai trò nào dưới đây không phải của ngành thương mại?
A. Nối liền sản xuất với tiêu dùng.
B. Điều tiết sản xuất.
C. Hạn chế tiêu dùng trong nước.
D. Thúc đẩy sự trao đổi hàng hóa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Vai trò của hoạt động thương mại là: điều tiết sản xuất, thúc đẩy sản xuất hàng hóa, Giải thích tiêu dùng.

Author: Cô Minh Anh