Câu hỏi: Vai trò nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi:

Câu hỏi: Vai trò nào sau đây không đúng với ngành chăn nuôi:
A. Cung cấp nguồn lương thực bổ dưỡng cho con người
B. Đảm bảo nâng cao dinh dưỡng trong bữa ăn hằng ngày
C. Nguyên liệu cho công nghiệp chế biến
D. Mặt hàng xuất khẩu có giá trị

Gợi ý câu trả lời

Ngành chăn nuôi có vai trò:
– Cung cấp cho con người thực phẩm có dinh dưỡng cao ⇒ nhận xét B đúng
– Nguyên liệu cho một số ngành công nghiệp ⇒ Nhận xét C đúng
– Xuất khẩu có giá trị ⇒ nhận xét D đúng
– Cung cấp nguồn lương thực bổ dưỡng cho con người là vai trò của ngành trồng trọt (cây lương thực) ⇒ Nhận xét A không đúng
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh