Câu hỏi: Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải.

Câu hỏi: Vận chuyển được các hàng nặng trên những tuyến đường xa với tốc độ nhanh, ổn định và giá rẻ là ưu điểm của ngành giao thông vận tải.
A. Đường ô tô.B. Đường sắt.
C. Đường sông.D. Đường ống.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích: Mục I, SGK/142 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh