Câu hỏi: Vấn đề dân số mà Nhà nước Liên bang Nga quan tâm là

Câu hỏi: Vấn đề dân số mà Nhà nước Liên bang Nga quan tâm là
A. cơ cấu dân số trẻ.
B. gia tăng tự nhiên cao.
C. di cư sang nước khác nên dân số giảm.
D. lực lượng lao động dồi dào.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: SGK/65, địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh