Câu hỏi: Vấn đề về dân số mà Liên Bang Nga đang quan tâm nhất hiện nay là

Câu hỏi: Vấn đề về dân số mà Liên Bang Nga đang quan tâm nhất hiện nay là
A. dân số tăng nhanh.
B. thiếu nguồn lao động.
C. tuổi thọ trung bình thấp.
D. nhiều thành phần dân tộc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Dân số Liên Bang Nga có xu hướng giảm dần, gia tăng tự nhiên ở chỉ số âm kết hợp với số người di cư ra nước ngoài đông làm cho dân số suy giảm, tỉ lệ trẻ em (dưới 15 tuổi) và tỉ lệ dân số trong độ tuổi lao động giảm gây nên vấn đề thiếu hụt nguồn lao động cho phát triển kinh tế. Đây là vấn đề dân số đang được Nhà nước hết sức quan tâm hiện nay.

Author: Cô Minh Anh