Câu hỏi: Về mặt tự nhiên, khu vực Tây Nam Á và Trung Á

Câu hỏi: Về mặt tự nhiên, khu vực Tây Nam Á và Trung Á
A. Đều nằm ở vĩ độ rất cao
B. Đều có khí hậu khô hạn, có tiềm năng lớn về dầu mỏ và khí tự nhiên
C. Đều có khí hậu nóng ẩm, giàu tài nguyên rừng.
D. Đều có khí hậu lạnh, giàu tài nguyên thủy sản

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: B
Giải thích : Mục I, SGK/29 – 30 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh