Câu hỏi: Về mặt tự nhiên, Trung Á không có đặc điểm nào dưới đây?

Câu hỏi: Về mặt tự nhiên, Trung Á không có đặc điểm nào dưới đây?
A. Giàu có về tài nguyên thiên nhiên.
B. Khí hậu lục địa khô hạn.
C. Nhiều đồng bằng châu thổ đất đai giàu mỡ.
D. Các thảo nguyên thuận lợi cho thăn thả gia súc.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Trung Á là khu vực giàu có về tài nguyên thiên nhiên (dầu mỏ, khí tự nhiên, than đá, sắt,…), có khí hậu khô hạn, trên các thảo nguyên thuận lợi cho thăn thả gia súc.

Author: Cô Minh Anh