Câu hỏi: Ven bờ đại dương , gần nơi có dông biển nóng chảy qua thì mưa nhiều do

Câu hỏi: Ven bờ đại dương , gần nơi có dông biển nóng chảy qua thì mưa nhiều do
A. Phía trên dông biển nóng có khí áp thấp , không khí bốc lên cao gây mưa.
B. Dông biển nóng mang hơi nước từ nơi nóng đến nơi lạnh, nhưng tụ gây mưa.
C. Không khí trên dông biển nóng chứa nhiều hơi nước , gió mang hơi nước vào lục địa gây mưa.
D. Gió mang hơi nước từ lục địa thổi ra , gặp dông biển nóng ngưng tụ gây mưa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích: Mục II, SGK/50 địa lí 10 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh