Câu hỏi: Vì sao ngành điện nguyên tử rất tiện lợi nhưng lại chậm phát triển?

Câu hỏi: Vì sao ngành điện nguyên tử rất tiện lợi nhưng lại chậm phát triển?
A. Thiếu nguồn nguyên liệu để sản xuất.
B. Đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao.
C. Chưa thật đảm bảo an toàn.
D. Vốn đầu tư lớn nên các nước đang phát triển không thể xây dựng được.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Ngành điện nguyên tử rất tiện lợi nhưng lại chậm phát triển, nguyên nhân chính là do ngành này chưa thật sự đảm bảo an toàn, nếu xảy ra sự cố thì gây ra hậu quả vô cùng nghiệm trọng, kéo dài và trên diện rất rộng.

Author: Cô Minh Anh