Câu hỏi: Vì sao ngành hàng không có khối lượng vận chuyển hàng hóa nhỏ nhất?

Câu hỏi: Vì sao ngành hàng không có khối lượng vận chuyển hàng hóa nhỏ nhất?
A. Tốc độ chậm, thiếu an toàn.
B. Cước phí vận tải rất đắt, trọng tải thấp.
C. Không cơ động, chi phí đầu tư lớn.
D. Chỉ vận chuyển được chất lỏng.

Gợi ý câu trả lời

– Khối lượng vận chuyển (số hành khách, số tấn hàng hoá) = Khối lượng luân chuyển/Cự li vận chuyển.
– Nguyên nhân chủ yếu ngành hàng không có khối lượng vận chuyển hàng hóa nhỏ nhất là do cước phí vận tải rất đắt, trọng tải thấp. Vận tải hàng không thường có sự hạn chế về khối lượng và trọng lượng trở hàng. Nó cũng không phù hợp với hàng hóa cồng kềnh, hàng hóa có khối lượng lớn.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh