Câu hỏi: Vì sao ngày và đêm luôn phiên nhau xuất hiện trên Trái Đất?

Câu hỏi: Vì sao ngày và đêm luôn phiên nhau xuất hiện trên Trái Đất?
A. Trái Đất hình cầu và các tia sáng từ Mặt Trời chiếu song song.
B. Trái Đất tự quay quanh một trục tưởng tượng của mình.
C. Trái Đất quay quanh Mặt Trời với thời gian 1 ngày đêm.
D. Trái Đất hình tròn và thực hiện các chuyển động trong quá trình chuyển động.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Nguyên nhân khiến ngày và đêm luôn phiên xuất hiện trên Trái Đất là do Trái Đất có dạng hình cầu và các tia sáng từ Mặt Trời chiếu xuống Trái Đất luôn song song với nhau.

Author: Cô Minh Anh