Câu hỏi: Vì sao ở Nhật Bản phương tiện vận tải đường biển phát triển nhất?

Câu hỏi: Vì sao ở Nhật Bản phương tiện vận tải đường biển phát triển nhất?
A. Là quốc đảo, bờ biển khúc khuỷu có nhiều vũng vịnh.
B. Địa hình núi và cao nguyên chiếm phần lớn diện tích
C. Nhật Bản dẫn đầu thế giới về ngành công nghiệp đóng tàu
D. Có nhiều vũng vịnh nước sâu ven bờ, nhiều hải cảng lớn

Gợi ý câu trả lời

Ở Nhật Bản phương tiện vận tải đường biển phát triển nhất là do Nhật Bản là một quần đảo, bờ biển khúc khuỷu và có nhiều vũng vịnh. Giao thông vận tải biển sẽ là một xương sống huyết mạch nối các tỉnh, đảo, quần đảo với nhau.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh