Câu hỏi: Vì sao ở nước ta lại hình thành những cánh đồng giữa núi như ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình?

Câu hỏi: Vì sao ở nước ta lại hình thành những cánh đồng giữa núi như ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình?
A. Hiện tượng xâm thực bởi băng hà.
B. Xâm thực bởi nước chảy trên mặt.
C. Vận động nâng nên của địa hình hai bên.
D. Thổi mòn do gió từ trên cao xuống.

Gợi ý câu trả lời

Nguyên nhân ở nước ta hình thành những cánh đồng giữa núi như ở các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình là do các tỉnh này chủ yếu là có địa hình đồi núi nhưng nhiều vùng đồi núi có lớp phủ thực vật yếu (do mất rừng,…) nên qua một quá trình lâu dài dưới sự tác động của ngoại lực, đặc biệt là hiện tượng xâm thực mạnh bởi dòng nước chảy xiết trên mặt địa hình nên đã hình thành các đồng bằng nhỏ hẹp giữa núi.
Đáp án cần chọn là: B

Author: Cô Minh Anh