Câu hỏi: Vì sao thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật?

Câu hỏi: Vì sao thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật?
A. Thực vật là nguồn cung cấp thức ăn cho nhiều loài động vật.
B. Thực vật là nơi trú ngụ của nhiều loài động vật.
C. Sự phát triển thực vật làm thay đổi môi trường sống của động vật.
D. Sự phát tán một số loài thực vật mang theo một số loài động vật nhỏ.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích: Thực vật có ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố động vật chủ yếu do thực vật là nguồn cung cấp thức ăn chủ yếu cho nhiều loài động vật. Đặc biệt là động vật ăn cỏ và kéo theo đó là các loại động vật ăn thịt.

Author: Cô Minh Anh