Câu hỏi: Vì sao trên bề mặt Trái Đất có hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau với nhịp điệu 24 giờ?

Câu hỏi: Vì sao trên bề mặt Trái Đất có hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau với nhịp điệu 24 giờ?
A. Trái Đất tự quay quanh trục.
B. Trục Trái Đất nghiêng.
C. Trái Đất chuyển động quanh Mặt Trời.
D. Trái Đất có dạng hình khối cầu.

Gợi ý câu trả lời

Trên bề mặt Trái Đất có hiện tượng ngày đêm luân phiên nhau với nhịp điệu 24 giờ là do Trái Đất có dạng hình cầu và Trái Đất tự quay quanh trục nên chỉ có một nửa được chiếu sáng và một nửa luôn nằm trong bóng tối. Hiện tượng ngày đêm dài ngắn luôn phiên nhau ở tất cả mọi nơi trên Trái Đất.
Đáp án cần chọn là: A

Author: Cô Minh Anh