Câu hỏi: Vì sao ven bờ đại dương, gần nơi có dòng biển nóng chảy qua thì mưa nhiều?

Câu hỏi: Vì sao ven bờ đại dương, gần nơi có dòng biển nóng chảy qua thì mưa nhiều?
A. Phía trên dòng biển nóng có khí áp thấp, không khí bốc lên cao gây mưa.
B. Dòng biển nóng mang hơi nước từ nơi nóng đến nơi lạnh, nhưng tụ gây mưa.
C. Không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió mang hơi nước vào lục địa gây mưa.
D. Gió mang hơi nước từ lục địa thổi ra, gặp dòng biển nóng ngưng tụ gây mưa.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án C.
Giải thích: Ven bờ đại dương, gần nơi có dông biển nóng chảy qua thì mưa nhiều chủ yếu do không khí trên dòng biển nóng chứa nhiều hơi nước, gió mang hơi nước vào lục địa gây mưa.

Author: Cô Minh Anh