Câu hỏi: Vì sao xích đạo là khu vực có mưa nhiều nhất trên Trái Đất?

Câu hỏi: Vì sao xích đạo là khu vực có mưa nhiều nhất trên Trái Đất?
A. Là nơi thường xuyên chịu tác động của frông, có nhiều dòng biển lạnh
B. Là nơi có diện tích rừng, mặt biển và sông, hồ lớn nhất thế giới
C. Là khu áp thấp nhiệt lực, dòng biển nóng và các luồng gió thổi đến
D. Tỉ lệ diện tích đại dương so với diện tích lục địa là rất lớn

Gợi ý câu trả lời

Hai bên đường xích đạo là khu vực có mưa nhiều nhất trên Trái Đất là do:
– Nhiều dòng biển nóng chảy qua.
– Góc nhập xạ lớn nhất, nhận được nhiều nhiệt nhất nên nóng quanh năm, tồn tại khí áp thấp quanh năm.
– Gió tín phong hoạt động quanh năm (thổi từ 30[sup]0[/sup] Bắc và Nam về xích đạo).
– Mặt khác đường xích đạo đi qua đại dương nhiều hơn lục địa nên gió tín phong đem mưa nhiều quanh năm, lượng mưa trung bình > 2000 mm/ năm.
Đáp án cần chọn là: C

Author: Cô Minh Anh