Câu hỏi: Vị trí địa lí Hoa Kì thuận lợi giao lưu với các nước khu vực nào dưới đây?

Câu hỏi: Vị trí địa lí Hoa Kì thuận lợi giao lưu với các nước khu vực nào dưới đây?
A. Tây Á, Đông Âu.
B. Đông Á, Tây Âu.
C. Bắc Á, Nam Âu.
D. Nam Á, Nam Âu.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Do vị trí Hoa Kì có đường bờ biển dài, tiếp giáp với hai đại dương lớn thuận lợi cho phát triển tổng hợp kinh tế biển và giao lưu kinh tế với các quốc gia trong khu vực và toàn thế giới. Phía đông giáp các nước Tây Âu, phía tây giáp các nước Đông Á nên càng thuận lợi.

Author: Cô Minh Anh