Câu hỏi: Vị trí nước ta nằm gần trung tâm gió mùa châu Á nên

Câu hỏi: Vị trí nước ta nằm gần trung tâm gió mùa châu Á nên
A. quanh năm nước ta chịu ảnh hưởng bởi gió Tín Phong.
B. gió Lào hoạt động mạnh vào thời kỳ chuyển mùa.
C. có gió mùa mùa đông và gió mùa mùa hạ hoạt động.
D. bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động liên tục.

Gợi ý câu trả lời

C Bài 2 : Vị trí địa lí phạm vi lãnh thổ – Mục 3 Ý ngĩa của vị trí địa lí – ý a ý nghĩa tự nhiên: vì nước ta ta nằm gần trung tâm gió mùa Châu Á nên nước ta chịu ảnh hưởng bởi gió mùa

Author: Cô Minh Anh