Câu hỏi: Việc chuyển đổi sang đồng tiền Ơ – rô sẽ gây nên tình trạng khó khăn nào sau đây?

Câu hỏi: Việc chuyển đổi sang đồng tiền Ơ – rô sẽ gây nên tình trạng khó khăn nào sau đây?
A. Thu hút đầu tư nước ngoài.
B. Giá cả tiêu dùng tăng cao, lạm phát tăng.
C. Tỉ lệ thất nghiệp ngày càng tăng.
D. Chậm chuyển đổi cơ cấu ngành kinh tế.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án B.
Giải thích: Việc chuyển sang dùng đồng tiền chung Ơ – rô có mệnh giá cao hơn so với đồng tiền nội địa của nhiều nước thành viên tham gia chuyển đồi đồng tiền chung khiến cho giá cả của nhiều sản phẩm tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng phổ biến gia tăng lạm phát.

Author: Cô Minh Anh