Câu hỏi: Việc đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ nhằm mục đích nào dưới đây?

Câu hỏi: Việc đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ nhằm mục đích nào dưới đây?
A. Sử dụng hợp lý tài nguyên đất nông nghiệp.
B. Hạn chế việc chuyển đổi mục đích sử dụng.
C. Khai hoang mở rộng diện tích đất nông nghiệp.
D. Bảo vệ độ phì của tài nguyên đất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án A.
Giải thích:
– Một trong những biện pháp có ý nghĩa hàng đầu nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm nông nghiệp phổ biến hiện nay là đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ => Vậy đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ nhằm mục đích để sử dụng hợp lý tài nguyên đất nông nghiệp.
– Sử dụng hợp lý đất nông nghiệp là việc phân bố các loại cây con phù hợp với điều kiện đất trồng và đặc điểm sinh thái của chúng => nhằm mang lại năng suất, chất lượng sản phẩm cao nhất mà vẫn đảm bảo giữ được tính chất độ phì của đất, tránh làm thoái hóa đất.

Author: Cô Minh Anh