Câu hỏi: Việc khai thác khoáng sản ở châu Phi đã

Câu hỏi: Việc khai thác khoáng sản ở châu Phi đã
A. Nhanh chóng tàn phá môi trường.
B. Làm tăng diện tích đất trồng trọt.
C. Giữ được nguồn nước ngầm.
D. Thúc đẩy nhanh quá trình phong hóa đất.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: A
Giải thích : Mục I, SGK/20 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh

Câu hỏi: Việc khai thác khoáng sản ở châu Phi đã

Câu hỏi: Việc khai thác khoáng sản ở châu Phi đã
A. Mang lại lợi nhuận cho các nước có tài nguyên.
B. Mang lại lợi nhuận cao cho người lao động.
C. Mang lại lợi nhuận cao cho các công ty tư bản nước ngoài.
D. Mang lại lợi nhuận cho một nhóm người lao động.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: C
Giải thích : Mục I, SGK/20 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh