Câu hỏi: Việc sử dụng đồng tiền Ơ-rô không đem đến lợi ích nào sau đây?

Câu hỏi: Việc sử dụng đồng tiền Ơ-rô không đem đến lợi ích nào sau đây?
A. Đơn giản hóa khâu kế toán của doanh nghiệp
B. Xóa bỏ rủi ro khi chuyển đổi tiền tệ
C. Nâng cao sức cạnh tranh của thị trường
D. giá tiêu dùng tăng cao, lạm phát tăng.

Gợi ý câu trả lời

Đáp án D.
Giải thích: Việc chuyển sang dùng đồng tiền chung Ơ – rô có mệnh giá cao hơn so với đồng tiền nội địa của nhiều nước thành viên tham gia chuyển đồi đồng tiền chung nên khiến cho giá cả của nhiều sản phẩm tăng cao, đặc biệt là các sản phẩm tiêu dùng phổ biến và gia tăng lạm phát.

Author: Cô Minh Anh