Câu hỏi: Việt Nam đã tham gia vào tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây

Câu hỏi: Việt Nam đã tham gia vào tổ chức liên kết kinh tế khu vực nào sau đây
A. Liên minh châu Âu
B. Hiệp ước tự do thương mại Bắc Mĩ
C. Thị trường chung Nam Mĩ
D. Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á – Thái Bình Dương

Gợi ý câu trả lời

Đáp án: D
Giải thích : Mục II.1, SGK/11 – 12 địa lí 11 cơ bản.

Author: Cô Minh Anh